16, Feb 2024
Asbest: Wat Je Moet Weten Over Dit Risicomateriaal

Asbest is decennialang gebruikt als bouwmateriaal voor isolatie, dakbedekking, vloertegels of brandwerende panelen. Sinds 2001 is het gebruik van asbest verboden in Vlaanderen, maar het zit nog altijd verwerkt in veel oudere Vlaamse gebouwen. Waarom is asbestattest gevaarlijk en wat kan je eraan doen?

Gezondheidsrisico’s van asbestvezels

Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Wanneer asbesthoudende materialen beschadigen of verweren, komen deze asbestvezels vrij. Bij inademing kunnen de scherpe vezels in de longen blijven haken en ernstige ziektes zoals asbestose, longvlieskanker of longkanker veroorzaken.

Wetgeving rond asbest en gebouwen

Sinds 2001 geldt er een asbestverbod in België. Toch blijft asbest een probleem in oudere gebouwen. Specifieke wetgeving verplicht eigenaars vandaag om een asbestinventaris en attest te laten opmaken voor hun pand. Ook bij verbouwingen of afbraak gelden strikte procedures. Zo wil men de risico’s inperken.

Asbest veilig verwijderen of inkapselen

Is er asbest aanwezig in je woning? Dan bestaan er twee opties: inkapseling of verwijdering. Bij inkapseling wordt het asbestmateriaal afgeschermd zodat de vezels niet vrijkomen. Verwijdering door een gespecialiseerd bedrijf is aanbevolen voor zwaar beschadigd asbest in slechte staat. Dit elimineert het risico definitief.

Wees dus voorzichtig bij werken aan oudere woningen, controleer op asbest en laat indien nodig veilig verwijderen. Zo bescherm je je eigen gezondheid en die van anderen.

Leave a Reply